Αγώνες σε εξέλιξη.......


Νέα ώρα εκκίνησης του αγώνα της Κυριακής  10:30.

Όλοι οι αναβάτες του ΠΠ και του ΒΕ θα πραγματοποιήσουν 5 ειδικές διαδρομές εκτός των αναβατών της κατηγορίας Hobby του ΒΕ που θα πραγματοποιήσουν 3 ειδικές διαδρομές.